Tag: Parada ng Lechon Run

The Run Parada ng Lechon 2018 in Balayan, Batangas

On its 6th year, the Run Parada ng Lechon is happening on June 16, 2018 in Balayan, Batangas.

The Run Parada ng Lechon – June 20, 2015

The Run Parada ng Lechon is organized by the Hermandad San Juan Bautista Inc. (HSJB) and PaAnak Club of Balayan. It is happening on June 20 in Balayan, Batangas