Tag: Parada ng Lechon 2013

Parada ng Lechon – The Run 2013 – June 22, 2013

This coming June 22, 2013 - Hermanidad San Juan Bautista presents "Parada ng Lechon - The Run" in honor of Feast of San Juan Bautista at Balayan, Batangas.