Tag: Clark Takbo para sa Kabataan 2014

Takbo para sa Kabataan 2014 – February 15, 2014

Takbo para sa Kabataan: Bumangon mula sa Haiyan will be on February 15 at Clark Development Corporation Parade Grounds, Clark Pampanga.