Tag: Art Cuevas

Art Cuevas – Insights from a 70 y/o Runner

Once you run, there’s no stopping it, I think. Lalo na nakikita mo nakaka sabay ka pa sa mga bata, kaya mong sabihin sa sarili mo mahaba pa to, kaya ko pa to!