Tag: taklolo taklola fun run 2013

TAKLOLO TAKLOLA Makiling Run – May 19, 2013

This April 21, 2013, Takbo para kay Lolo, Takbo para kay Lola (TAKLOLO, TAKLOLA Makiling Run) is happening at Makiling Park Road. Save the date!