Tag: TAKBO para sa Karunungan at Kalusugan

Fun TAKBO para sa Karunungan at Kalusugan – April 21, 2012

St. Anthony School of Binan (SASB) Batch '87 presents: Fun TAKBO para sa Karunungan at Kalusugan in cooperation with the City of Binan. A benefit run for the incoming Grade 1's of Barangay San Antonio.