Tag: Taho Virtual Run

I Love Taho 2019 (FREE) Virtual Race

Tahooo! Tahooo! Bili na kayo ng Tahooo! Pledge to run a 5K, 10K or 21K between October 14 to 20 to earn the PF Atleta I Love Taho Virtual Badge.