fbpx

Tag: QCPD’s Police Run

QCPD’s Police Community Run for a Cause

In celebration of QCPD's 83rd Founding Anniversary with the theme "QCPD Tagapaglunsad ng Serbisyong may Malasakit, Patnubay ng Kaayusan at Kapayapaan, Kaagapay tungo sa Kaunlaran, Katuwang and Simbahan at Pamayanan ng Lungsod Quezon".