fbpx

Tag: Pake Mo Run Kami

Pake Mo Run Kami GO 2016 in Tiendesitas Pasig City

Looks like this is the closest thing we can get this year for a Pokemon GO Run! Runtarantantan presents, Pake Mo Run Kami GO!