Tag: 2013 AFP Fun Run

Takbo para sa KKK @ CCP – June 9, 2013

Philippine Air Force is celebrating its 66th year. As part of the celebration they organized a running event called "Takbo para sa Karunungan Kinabukasan ng Kabataan"...