Tag: Janina Marie Vallejo

Hindi pa huli ang lahat, Huwag mawalan ng Pag-asa.

Huwag niyo din itigil ang pagiging active sa sports at run kapag pumapayat na kayo, ituloy nyo lang. Huwag nyo nang hayaan na bumalik pa kayo sa dati ninyong katawan, sayang ang lahat ng pinaghirapan at pinag daanan ninyo.