Tag: 2013 tatakbotante

TATAKBOtante – May 5, 2013

TATAKBOtante: Takbo para sa Isang Matalino, Matalas, at Malayang Boto will be held on May 05, 2013 at the UP Diliman, Quezon City.