Tag: unang patakbo para sa kamagaral 2013

Unang Patakbo para sa Kamag-aral – May 5, 2013

A fun run event hosted by Rizal High School Batch '81 (Sankilos) which aims to raise funds to support the various programs of the batch.