Tag: Takbo Alay sa KKK 2012 at Pasay City

Takbo Alay sa KKK – November 11, 2012

Ang TAKBO KKK, ay naglalayunh gisingin ang diwang Pilipino na puno ng KABAYANIHAN, KAGITINGAN, PAGMAMALASAKIT SA BAYAN AT KAPWA, upang makiisa sa pagtugon sa hamon ng panahon.