Tag: Ruab para sa Aking Parabasa at Naga City

Ruab para sa Aking Parabasa – August 25, 2013

In celebration of the Language Month, Parasurat Bikolnon Inc. a non-profit organization of Bikolano writers will hold Ruab sa Aking Parabasa...