Tag: Pamilya-Turismo: Lakbay-Takbo 2015

Pamilya-Turismo: Lakbay-Takbo – September 26, 2015

PAMILYA-TURISMO: LAKBAY-TAKBO! is happening on September 26, 2015 at CCP Complex. This year it will be themed "Makulay na Turismo para sa Pamilyang Filipino".