Tag: LUUM

La Union Unity Marathon (LUUM) – October 24, 2015

Ika-apat na taon na ng LUUM, ang event na orihinal at kauna unahan sa Region-1, ang running event na nagbigay ng gabundok na confidence sa mga finishers nito at bilang patotoo, dito nagmula ang ilan sa mga Elite Ultra Runner