fbpx

Tag: Kibungan Marathon

Philippine Mountain Marathon 2020 in Kibungan

Kibungan is known in the province of Benguet as the town with unique mountains often mistaken to resemble those of Switzerland.