Tag: 2015 Takbolusyon Para sa Edukasyon Year 5

Takbolusyon Para sa Edukasyon Year 5 – November 30, 2015

Takbolusyon Para sa Edukasyon is happening on Nov 30 in Bustos, Bulacan. Proceeds from this event will be given to the scholars of Alyansa ng mga Mag-aaral.