Tag: 2013 patikar run

PATIKAR – RUN Para sa Kalikasan – March 24, 2013

The PATIKAR-RUN organized by Halina't Ating Sagipin ang Inang Kalikasan (HASIK), an environmental non-stock and non-profit organization in San Jose, Batangas